Privacyverklaring

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt wanneer u solliciteert op een vacature, u wordt opgenomen in onze vacaturedatabase zoals uiteengezet in ons privacybeleid:

Solliciteren op een vacature – het sollicitatieproces:
Het bedrijf waarbij u solliciteert is onderdeel van de Termeer Groep, welke gegevensbeheerder is met betrekking tot de persoonlijke gegevens die worden verzameld en deze verwerkt als onderdeel van het sollicitatieproces. Het bedrijf waar u solliciteert is onderdeel van de Termeer Groep. Uw gegevens kunnen door gegevensbeheerder Termeer Groep voor alle gelieerde ondernemingen gebruikt worden.

Wij verwerken persoonlijke gegevens die deel uitmaken van uw sollicitatie, zoals contactgegevens, leeftijd, foto, opleidingen en werkervaring, alsmede alle eventuele aanvullende documenten die u aan ons verstrekt. Wij adviseren u geen gevoelige persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals informatie over uw raciale of etnische afkomst, religie, lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid, gezondheid, etc., in uw sollicitatie.

Het uitgangspunt voor het feit dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, is uw verzoek voor evaluatie van uw sollicitatie en CV voorafgaande aan een mogelijke arbeidsovereenkomst alsmede uw toestemming voor bepaalde vormen van verwerking.

Als onderdeel van onze evaluatie van u en uw sollicitatie kunnen we informatie inwinnen bij uw vorige en/of huidige werkgevers. Wij winnen alleen informatie in wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Als het voor de functie vereist is dat u een persoonlijkheidstest of vergelijkbaar invult, wordt u hierover geïnformeerd wanneer wij uw sollicitatie hebben verwerkt. De resultaten van deze tests worden vertrouwelijk behandeld maar maken deel uit van onze evaluatie van uw sollicitatie.

Wanneer u een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden, worden uw sollicitatie en aanvullende persoonlijke gegevens die zijn verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure opgenomen in uw werknemersbestand.

Wanneer u geen arbeidsovereenkomst wordt aangeboden, bewaren wij uw sollicitatie voor een periode van maximaal 4 weken vanaf de sollicitatiedatum, tenzij u ervoor kiest te worden opgenomen in de vacaturedatabase van de Termeer Groep, zie hieronder.

Iedere toestemming die u heeft verstrekt tijdens het sollicitatieproces kan op ieder moment worden ingetrokken door contact met ons op te nemen.

Waarschuwingsregister FAD (Fraude Aanpak Detailhandel):
Een integriteitscontrole via het waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel is een onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Vacaturedatabase:
U kunt ervoor kiezen opgenomen te blijven in de vacaturedatabase van de Termeer Groep, zodat u in aanmerking kunt komen voor andere vacatures. Als u dat doet, bewaren wij uw sollicitatie en CV. Persoonlijke gegevens in de vacaturedatabase van de Termeer Groep worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor het evalueren van en contact opnemen met sollicitanten die geïnteresseerd zijn in een vacature bij de Termeer Groep. U kunt op ieder moment contact met ons opnemen, indien u niet langer wenst dat uw gegevens in onze vacaturedatabase zijn opgenomen.

Wij bewaren uw sollicitatie maximaal 6 maanden vanaf de sollicitatiedatum in onze vacaturedatabase.

Het uitgangspunt voor het feit dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken en opslaan, is uw toestemming. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door contact met ons op te nemen.
Uw persoonlijk gegevens worden bewaard zolang u ervoor kiest opgenomen te blijven in onze vacaturedatabase.

Jobalert:
Wanneer u een Jobalert aanmaakt, verzamelen en bewaren wij informatie met betrekking tot uw naam en e-mailadres, alsmede informatie over de vacatures waarvoor u een melding wilt ontvangen.

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt om contact op te nemen met sollicitanten die geïnteresseerd zijn in een vacature. U kunt op ieder moment in uw persoonlijke profiel inloggen en uw gegevens in onze database bekijken, bewerken of verwijderen.

Het uitgangspunt voor het feit dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken is uw toestemming. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door uw profiel te verwijderen of door contact met ons op te nemen. Als u dat doet, ontvangt u van ons geen vacaturemeldingen meer.

Uw persoonlijk gegevens worden bewaard zolang u ervoor kiest een Jobalert aan te houden.

Uw rechten:
U hebt recht tot toegang tot de persoonlijke gegevens die over u zijn verwerkt. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen en verder verwerken van uw persoonlijke gegevens. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken dat de gegevensverwerking wordt beperkt, dat uw persoonlijke gegevens wanneer nodig worden gecorrigeerd of dat deze in bepaalde omstandigheden worden verwijderd.

In bepaalde situaties kunt u ons ook vragen een overzicht te verstrekken van de persoonlijke gegevens die u bij ons hebt ingediend.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek indienen door contact met ons op te nemen. U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment verwijderen door contact met ons op te nemen.

Als u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u een klacht indienen bij de lokale toezichthoudende instantie.

Contactgegevens:

Headoffice
Magistratenlaan 40
5223 MD ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands

T: +31 (0)85-0082300

www.sacha.nl
www.manfield.nl
www.sissy-boy.com